ธปท.แจ้งธนาคารพาณิชย์ปิดให้บริการ13สาขา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ในวันนี้ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง มีการปิดสาขา และ สาขาย่อย ชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 13 สาขา ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล สาขากระทรวงกลาโหม สาขาย่อยรัฐสภา
สาขาราชดำเนิน สาขากระทรวงศึกษา สาขาบางลำพู สาขาถนนข้าวสาร ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม, ธนาคารธนชาต สาขาย่อยราชดำเนินกลาง โดยย้ายไปเปิดที่สาขาบางลำพู จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย, ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง ย้ายไปเปิดที่สาขาปิ่นเกล้า จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย, ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)สาขา ปตท.วิภาวดีรังสิต และธนาคารนครหลวงไทย สาขาราชดำเนิน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด