กรณ์ รับ ชุมนุมเสื้อแดงกระทบ เศรษฐกิจ

กรณ์ รับ ชุมนุมเสื้อแดงกระทบ เศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ ด้านการท่องเที่ยวเห็นได้จากการที่ประชาชน ไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอย รวมทั้ง นักท่อง
เที่ยวบางส่วน มีการยกเลิกกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้เห็นว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในขณะนี้ เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และประชาชนจะเสียโอกาส ทั้งเรื่องการประกันราคาข้าวของเกษตรกร โครงการหนี้นอกระบบ รวมทั้ง การเบิก
จ่ายงบประมาณของโครงการไทยเข้มแข็ง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเคารพกติกา และให้โอกาสรัฐบาลในการทำงานก่อน เพราะสุดท้ายก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อยู่แล้ว นอกจากนี้ รมว.คลัง กล่าวด้วยว่า แนวโน้มของตลาดหุ้นในวันจันทร์นี้
จะเบาบางลง ส่วนบรรยากาศในการลงทุน ยังไม่มีความชัดเจน