แบงก์ชาติสรุปดีลขายหุ้นSCIB เย็นนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ธปท. จะแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ธ.นครหลวงไทย (SCIB) ให้กับผู้ซื้อรายใหม่ ในเวลา 16.30 น.วันนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ นางธาริษา วัฒนเกส
ผู้ว่าการธปท. ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งถือหุ้นใหญ่ใน SCIB คาดว่า กองทุนฟื้นฟูฯ จะสามารถลงนามในสัญญาขายหุ้น SCIB ให้กับผู้ซื้อรายใหม่ได้ในเย็นวันนี้

ทั้งนี้ นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ ธ.ธนชาต จะ เดินทางมาร่วมในงานแถลงข่าวกับ นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้จัดการกองทุนฟื้นฟูฯด้วย โดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะขายหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 47.58 ใน SCIB ให้กับผู้ที่ชนะการประมูล
ซื้อหุ้นดังกล่าว