ไทย1ใน3ส่งออกอัญมณีรายใหญ่ในอิตาลี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องประดับอัญมณีของไทย ภายในประเทศอิตาลี ปี 2553 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น จากที่เศรษฐกิจของอิตาลีฟื้นตัว ทำให้บริษัทที่มีกำลังซื้อสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยไทยติด 1 ใน 3 ของ ประเทศคู่สำคัญของอิตาลี ซึ่งสินค้าเครื่องประดับอัญมณี ที่เหมาะสมจะส่งออกไปยังอิตาลี ได้แก่ เหล็ก ทองแดง ไทเทเนียม ซึ่งส่วนมากมักจะมีชิ้นส่วนของทอง เงิน คริสตัล แก้ว ลูกปัด เปลือกหอย และ อื่นๆ มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยชาวอิตาลี จะใช้เงินซื้อสินค้าเครื่องประดับอัญมณี เฉลี่ย ปีละประมาณ 85 ยูโร โดยในปี 552 ไทยมีมูลค้าการส่งออกไปยังอิตาลีว่า 1,314 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 33.58

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันชาวอิตาลีหันมานิยมสินค้าเครื่องประดับอัญมณีมากขึ้น หลังจากในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา อิตาลีเจอกับสภาวะวิกฤติในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทำให้ประชาชนบริโภค และใช้จ่ายอย่างประหยัด ทำให้สินค้าอัญมณี กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ในปัจจุบันอิตาลี มีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด