5 แบงก์พาณิชย์ปันผล 3 หมื่นล้านบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากการรายงานการจ่ายเงินปันผลประจำปี 52 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและทุนธนชาต พบว่า มีการจ่ายเงินปันผลรวม 31,383 ล้านบาท

โดยธนาคารกรุงเทพ จ่ายในอัตราหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,635 ล้านบาท กำหนดจ่าย 7 พ.ค. ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,498 ล้านบาท หรือ 40.9% ของกำไรสุทธิ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เม.ย., ธนาคารกสิกรไทย จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท กำหนดจ่ายปันผล 30 เม.ย. สำหรับทุนธนชาต จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยคาดว่าจะจ่ายเดือน เม.ย.นี้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พ.ค.