คลังรอทักษิณอุทธรณ์ใน30วันก่อนยึดเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การยึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จำนวน 4.6 หมื่นล้านบาท ตามที่ศาลมีคำตัดสินนั้นต้องรอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ สามารถยื่นอุทธรณ์ที่สามารถทำได้ภายใน 30 วัน แต่หากพ้นกำหนดเวลาไม่มีข้อมูลใหม่ที่จะเปลี่ยนคำ พิพากษาเป็นอย่างอื่นได้ หรือไม่มีการยื่นอุทธรณ์ กระทรวงการคลังสามารถรับเงินเข้ามาเป็นรายได้ของแผ่นดินได้ทันที ทั้งนี้การยึดทรัพย์สิน 4.6 หมื่นล้านบาท จะทำให้รัฐบาลกู้เงินเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลง และทำให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณ 53 เพิ่มสูงขึ้น แต่จะหารือกันอีกครั้งว่า เงินที่ได้มาจะนำไปจัดตั้งงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม หรืออาจจะนำไปจัดตั้งเป็นงบประมาณปีหน้าต่อไป

สำหรับทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดนั้น ในส่วนของเงินสดจะแจ้งให้ธนาคารเจ้าของบัญชีนำส่งเงินพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินคงคลัง และบันทึกเป็นรายได้งบประมาณ ส่วนที่เป็นที่ดินจะส่งให้กรมธนารักษ์รับไปบริหารเป็นที่ราชพัสดุ หรือหากสมควรก็อาจจะขายเพื่อนำส่งเงินเข้าเป็นรายได้ และส่วนที่เป็นหุ้น จะบริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง