ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ์เพิ่ม54.38%ในปี52

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 52 ผู้ส่งออกไทยมีการใช้สิทธิ์พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 41.49% ในปี 51 มาเป็น 54.38% ในปี 52 โดยมีมูลค่า การใช้สิทธิ์ GSP ทั้งหมด 10,672.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 15.72% เมื่อเทียบกับมูลค่า 12,662.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 51 ทั้งนี้เป็นผลจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าโดยรวมของไทย

โดยประเทศที่ไทยใช้สิทธิ์ GSP สูงสุด คือ สหภาพยุโรป 6,654.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ สหรัฐฯ 2,886.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, ตุรกี 359.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, สวิตเซอร์แลนด์ 241.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, แคนาดา 205.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, กลุ่ม CIS 140.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น 91.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนอร์เวย์ 53.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ์ GSP สูง ได้แก่ เครื่องประดับทำจากเงิน, เลนส์แว่นตา, ยางเรเดียลรถยนต์นั่ง, น้ำมันปิโตรเลียมดิบ, ยานยนต์ขนส่ง, ถุงมือยาง, เครื่องปรับอากาศ, กุ้งปรุงแต่ง, กุ้งแช่แข็ง, กรดเทเรฟทาลิก, สับปะรดกระป๋อง, ยางเรเดียลรถบรรทุก, รองเท้ากีฬา และรองเท้าไม่หุ้มข้อ เป็นต้น