เมเจอร์ เล็งออกหุ้นกู้ 800 ล้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช้าวันนี้ว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 3 ปี 2 เดือน วงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยให้กับหนดอัตราดอกเบี้ย ตามสภาวะตลาดในช่วงที่ออกหุ้นกู้และเสนอขาย โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ และรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะสั้น