กรุงเทพโพลเผยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อศก.ยังโต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง "ความเห็นประเด็นเศรษฐกิจ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2010" โดยพบว่า
นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 เชื่อว่าเศรษฐกิจของไทยปี 2553 จะขยายตัวจริง ตามที่หน่วยงานประกาศ

อย่างไรก็ตาม แม้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะมองภาพเศรษฐกิจไทยในเชิงบวก แต่นักเศรษฐศาสตร์ถึงร้อยละ 48.3 ก็ยังกังวลว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองของไทยที่ยังดำเนินอยู่และปัญหามาบตาพุดที่ยังหาทางออกไม่ได้ จะส่งผลให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิต หรือตัดสินใจลงทุนในประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศไทย

สำหรับประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศประเด็นที่รัฐบาลจะย่นระยะเวลาในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สิ้นสุดเร็วขึ้น ร้อยละ 43.1 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ยังคงเปราะบาง และมีความผันผวนอยู่ เศรษฐกิจไทย ยังไม่ฟื้นตัวดี มีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้น รัฐจึงควรเป็นผู้นำการลงทุน ปัญหาการเมืองของประเทศที่ยังคงมีอยู่ อาจเป็นปัญหาในระยะถัดไป

ด้านความเห็นต่อประเด็นการปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.17 ของตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม 2553 และต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นักเศรษฐศาสตร์มองว่า เป็นผลมาจากปัญหาด้านการเมืองมากที่สุดร้อยละ 43.2 ร้อยละ 32.8
ปัจจัยเศรษฐกิจโลก และร้อยละ 8.6 ปรับตัวลดลงตามตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค