กบข.จัดงบรอช้อนซื้อหุ้น 26 ก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมเงินสดสำรองจากร้อยละ 2 จาก 3 แสนล้านบาท ไว้รอซื้อหุ้นที่พื้นฐานดี มีการจ่ายเงินปันผล หากเกิดความผันผวนขึ้น ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. ที่จะมีการตัดสินคดียึดทรัพย์ ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งส่วนตัวมองว่า ปัญหาการเมืองจะมีผลกระทบต่อหุ้นในระยะสั้น เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กองทุน กบข. มีการลงทุนในตราสารหนี้อยู่ที่ร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้ จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีสภาพคล่อง ช่วง 2 - 3 ปี