ณรงค์ชัยห่วงการเมืองกระทบราคาหุ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์บริษัท เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อัตราความเสี่ยงในประเทศไทยในปีนี้ ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีมาก เนื่องจาก ราคาสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และปัญหา
อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน คงไม่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากนัก จึงเกิดปัญหา ซึ่งการส่งออก และการท่องเที่ยว จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางการเมือง ยังมีความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะทำให้นักลงทุน
เกิดความไม่มั่นใจ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและพันธบัตร แต่เชื่อว่า รัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่า ความเสี่ยงเศรษฐกิจต่างประเทศยังมีสูง ซึ่งจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนานาชาติผันผวน และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นายณรงค์ชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เห็นด้วยกับรัฐบาล ที่ยกเลิกมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ และยกเลิกการใช้น้ำฟรี ซึ่งจะไม่มีผลทำให้เศรษฐกิจขยายตัวช้าลง โดยมองอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้ จะอยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 3.5 - 4.5