ครม.อนุมัติ ป.ป.ง. ใช้ต้นแบบเจรจาฟอกเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติให้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน สามารถใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ ในการระงับข้อพิพาทสำหรับสัญญาจัดหาเงินกู้ เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส จำนวน 6 ลำ ให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจัดหาเงินกู้ระยะยาว ของเครื่องบินลำแรก ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเวลา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 4 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 28 ก.พ.53 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง. ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกรรมการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นต้นแบบ ในการเจรจาตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. สามารถเป็นผู้ตกลงบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ต่อฝ่ายไทยได้ เนื่องจากร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่เข้าข่ายตามหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด