กรมส่งออกดึงเอกชนร่วมงานแสดงสินค้าดูไบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญอันดับหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ งาน Gulf Food 2010 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารของไทย จำนวน 77 บริษัท เข้าร่วมงาน และได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั่วโลก โดยทางกรมได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยหลังจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ จะมีการนำความรู้และเทคนิคในการจัดงานมาประยุกต์ใช้กับการจัดงานแสดงสินค้าอาหารของไทย หรือ งานไทยเฟล็กซ์ ในช่วงปลายปีนี้ด้วย เพื่อให้ทางสินค้าไทยได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและราคา

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ยังกล่าวอีกว่า จากนี้จะมีการให้ความรู้กับภาคเอกชนถึงความจำเป็นของการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งถือว่า สำคัญให้มากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับได้