คลังให้นิติบุคคลระหว่างปท.ออกบาทบอนด์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลัง ได้อนุญาตให้นิติบุคคลระหว่างประเทศ 7 แห่ง สามารถออกพันธบัตร หรือ หุ้นกู้สกุลเงินบาท หรือ บาทบอนด์ ในประเทศไทยได้ ในช่วงเวลาครึ่งปีแรกของปี 2553 โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย และโอกาสที่นักลงทุนในประเทศ จะสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพได้ ทั้งนี้ กำหนดให้สามารถออกพันธบัตร หรือ หุ้นกู้สกุลเงินบาท ในประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 15 ส.ค.2553 วงเงินรายละไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง สามารถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการอนุญาต ในกรณีที่สถานภาพ หรือ สถานะทางการเงินของผู้ที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลง หรือ เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงได้