กบข.พร้อมปรับพอร์ตรับสถานกาณ์การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ กบข. มีการติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงใกล้วันตัดสินคดียึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาท ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ โดย กบข.จะมีการปรับกลยุทธการลงทุนระยะสั้น แต่ยังมองการลงทุนในระยะยาวมากกว่า

ทั้งนี้ ปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของ กบข. มีการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 9% ขณะที่ส่วนใหญ่เป็นพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ และพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม กบข. มีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ