ก.พลังงาน จ่อจัดงานรณรงค์ประหยัดพลังงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 15 ก.พ. นี้ กระทรวงพลังงานจะร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในการรณรงค์ ให้ข้าราชการและประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยจะมีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในภาคราชการให้ได้จำนวน 1 ล้านหลอด จากทั้งหมด 2 ล้านหลอด โดย จะขอความร่วมมือจากอาชีวะศึกษาเป็นผู้ปรับเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งตั้งเป้าว่า จะประหยัดพลังงานในส่วนของอาคารต่าง ๆ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการปล่อยสินเชื่อ ในโครงการประหยัดพลังงานไปแล้ว 90,000 ล้านบาท และจะมีผลทำให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ 30,000 ล้านบาท