บลจ.วรรณ เปิดแผนใหม่ปีนี้ออกกองทุน 12 กอง

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯมีแผนที่จะออกกองทุนใหม่จำนวน 12 กองทุน ทั้งนี้จะมีการร่วมมือกับบริษัทแม่ คือ กลุ่มบริษัทเคจีไอ(ไต้หวัน)ในการออกกองทุนรวมในต่างประเทศ(FIF) ทั้งนี้เคจีไอกรุ๊ปถือเป็นบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดจีนและในเกทเธอร์ไชน่า และเป็นบริษัทอันดับ 2 ในไต้หวัน ส่วนอีก 10 กองทุนที่เหลือจะที่มีทั้งกองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้และกองทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมาจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะออกได้ในช่วงกลางปีนี้

ขณะที่กองทุนทางเลือกซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุน GOLD ETF ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนการออกกองทุนดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และพิจารณาว่าจะออกกองทุนในหรือต่างประเทศ ขณะที่กองทุนตราสารหนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการออกกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งหากพิจารณาจากผลตอบแทนในช่วง 6 เดือน อยู่ที่ระดับ 1.6%

หากเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศยังสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งจากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้มีสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีในสัดส่วนต่ำเพียง 37% ส่งผลให้มีความมั่นคง ประกอบกับประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเกาหลีใต้อาจมีการชะลอการปรับระยะเวลาในการขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากเดิมที่มีโอกาสจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง

อย่างไรก็ดี ประเมินว่ารัฐบาลเกาหลีใต้อาจมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากเม็ดเงินของไทยที่เข้าไปลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งระบบที่มีประมาณ 4.8 แสนล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวไหลออกมาจากเกาหลีใต้มาในไทยก็จะส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้จึงคาดว่าอาจมีการใช้นโยบายในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นและรักษาเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาลเอาไว้

อีกทั้ง บริษัทฯยังมีแผนที่จะออกกองทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเพื่อรองรับเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวที่จะครบอายุลง อีกทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯที่มีการซื้อกองทุนที่ลงทุนในกองทุนในประเทศให้ย้ายเข้ามาซื้อในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด