บางจากลดแก๊สโซฮอล์70สต. ดีเซล50สต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 70 สต./ลิตร และน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลง 50 สต./ลิตร โดยมีผล ตั้งแต่เวลา 05.00 น. พรุ่งนี้
ทั้งนี้ จะส่งผลให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 31.20 สต./ลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล B2 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 17.59 สต./ลิตร และน้ำมันดีเซล B5 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 16.35 สต./ลิตร ขณะที่ น้ำมันเบนซิน 91 ยังคงราคาเดิมที่
36.34 สต./ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 32.74สต./ลิตร น้ำมัน E20 อยู่ที่ 30.44 สต./ลิตร และน้ำมัน E85 อยู่ที่ 18.72 สต./ลิตร

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงในครั้งนี้ เป็นผลมาจากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลก ได้ปรับตัวลดลง อย่างต่อเนื่อง