นายกฯ เผย รัฐพร้อมหนุนการลงทุนต่างชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าว ปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในศตวรรษที่ 20 และการดำเนินการป้องกันมลพิษของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) หอการค้าญี่ปุ่นและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นว่า รัฐบาลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุน จากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการพัฒนาต่ออุตสาหกรรมของไทย แต่จะต้องมีขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างปัญหาต่อชุมชน

โดยอาศัยประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนประเทศอื่น ๆ และประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ โดยทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันรัฐบาล มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะมีการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทาง ที่นานาประเทศยอมรับ