กองทุนฟื้นฟูฯเรียกผู้ซื้อหุ้นSCIBหารือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายจัดการกองทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติให้ตน และทีมงานไปเจรจา
เงื่อนไข ในการประมูลกับผู้ประมูลซื้อหุ้น ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) ให้มีความชัดเจนขึ้น หลังจากตรวจสอบพบว่า เงื่อนไขที่ผู้ประมูลยื่นเสนอ มีเนื้อหาไม่ชัดเจน และตีความกว้างเกินไป คาดว่า จะเจรจากับผู้ประมูลฯ ได้ภายในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 นี้

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ผู้ประมูลฯ เสนอเข้ามาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก มีเงื่อนไขที่กระทบต่อราคา ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ จะต้องเจรจาให้มีความชัดเจน คาดว่า จะขายหุ้นได้ทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ในไตรมาส 1 ของปีนี้