นายกฯเผยผลถกญี่ปุ่น พร้อมมีบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นายกฯเผยผลถกญี่ปุ่น พร้อมมีบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ว่า ได้หารือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคติดต่อ และโรคระบาดใหม่ รวมถึงการหารือถึงความร่วมมือและบทบาทของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาช่วยเหลือ การบริหารจัดการ และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น การที่ญี่ปุ่นถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งถ้ามากพอจะสามารถขยายไปให้ประเทศในภูมิภาคด้วย ทั้งยังพูดถึงการจัดการประชุมเรื่องต่างๆ และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาค เช่น ปัญหาเกาหลีเหนือ พม่า และการปฏิรูปสหประชาชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับรองปฏิญญาโตเกียวของการประชุมระหว่างหัวหน้ารัฐบาล ของญี่ปุ่นกับประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 การจัดตั้งหุ้นส่วนใหม่เพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน


นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า ทั้ง 5 ประเทศในลุ่มน้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ดังนั้นสิ่งที่ให้ความสำคัญร่วมกันคือโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การดูแลเรื่องกฎระเบียบการผ่านแดนทั้งคนและสินค้า ถ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ จะทำให้เรื่องอื่นเกิดขึ้นตามมา และแม้จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็มีผลในทางบวกกับเราโดยตรง ในแง่การลดต้นทุนการขนส่ง และเป็นผลให้อนุภูมิภาคมีความดึงดูดมากขึ้นในการลงทุน


ทั้งนี้ไทยต้องการให้ทางญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องใดหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราคิดว่าเราเป็นเสมือนประตู ถ้าญี่ปุ่นมาทำเรื่องการฝึกอบรม และผ่านเราก็เป็นเรื่องดี เพราะทำให้เราได้รับการยอมรับในการเป็นประตูเข้าสู่อนุภูมิภาค และความร่วมมือกับญี่ปุ่นในเรื่องเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการลงทุนสาขาใหม่ในประเทศไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด