"นิด้าโพล" ชี้ คนกรุงส่วนใหญ่ ยังไม่มีผู้ว่าฯ ในดวงใจ รองลงมารอเลือก "ชัชชาติ"

"นิด้าโพล" ชี้ คนกรุงส่วนใหญ่ ยังไม่มีผู้ว่าฯ ในดวงใจ รองลงมารอเลือก "ชัชชาติ"
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. (ครั้งที่ 1) โดยเมื่อถามถึงที่มาของผู้ว่าฯ กทม. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ 66% ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม.อิสระ รองลงมา 17.11% ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคการเมือง ขณะที่ 14.30% ระบุว่าอย่างไรก็ได้ และมีเพียง 2.59% ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดกลุ่มการเมือง

ด้านปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก พบว่า อันดับหนึ่ง ระบุว่า ปัญหาการจราจร อันดับสอง ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง อันดับสาม ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย อันดับสี่ ปัญหาน้ำท่วม และอันดับห้า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ

เมื่อถามว่า หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ท่านจะเลือกใคร อันดับแรก ตอบว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับสอง ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสาม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับสี่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับห้า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อนึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564