คลัง เริ่มกู้อีก 6 หมื่นล้าน เยียวยา "เราชนะ" ตั้งเป้ากู้ครบ 2.1 แสนล้านภายใน ก.พ. 64

คลัง เริ่มกู้อีก 6 หมื่นล้าน เยียวยา "เราชนะ" ตั้งเป้ากู้ครบ 2.1 แสนล้านภายใน ก.พ. 64
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2564 กระทรวงการคลังจะทยอยกู้เงินเพื่อมารองรับโครงการเราชนะ จ่ายเงิน 3,500 บาท นาน 2 เดือน ซึ่งเริ่มจากการกู้เงินทั้งเครื่องมือระยะสั้น อาทิ การกู้เงินผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN), พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งล่าสุดออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ "เราไม่ทิ้งกัน" วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยภายในระยะเวลา 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.2564) จะทยอยกู้เงินวงเงินรวม 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

อีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้คือเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ก็จะมีการทยอยกู้เงินจนครบวงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะกู้ให้เต็มวงเงินภายในเดือน มิ.ย. 2564 ซึ่งที่ผ่านมาได้กู้เงินแล้ว 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ สบน. ยืนยันว่า มีความพร้อมจ่ายเงินเราชนะให้กับประชาชนทั้งหมด โดยวันที่ 5 ก.พ. 2564 ที่จะมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มถือบัตรสวัสดิการงวดแรก ก็มีความพร้อม เนื่องจากได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อมารองรับโครงการเราชนะแล้ว