ลงทะเบียน "เราชนะ" เยียวยา 7,000 ใครได้บ้าง รับเงินเมื่อไหร่ ใช้กับร้านค้าอะไร มีคำตอบที่นี่

ลงทะเบียน "เราชนะ" เยียวยา 7,000 ใครได้บ้าง รับเงินเมื่อไหร่ ใช้กับร้านค้าอะไร มีคำตอบที่นี่

www.เราชนะ.com เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ใครบ้างที่ได้สิทธิเยียวยา "เราชนะ" แล้วจะรับเงินยังไง เอาไปใช้กับร้านค้าอะไรได้บ้าง จะใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นการเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "โครงการเราชนะ จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564"

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิจะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ  7 ข้อ


และเพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

วิธีการรับเงิน

รูปแบบการจ่ายเงินจะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยภาครัฐจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ จำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น 

  1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

  1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท 

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร:

  กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรฯ โดยอัตโนมัติ ทุกวันศุกร์ที่ 12, 19, 26 ก.พ. และ 5, 12, 19, 26 มี.ค.

  เราชนะ โอน 7,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน อัตโนมัติ ไร้การลงทะเบียน

 2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

  ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร:

  กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน เนื่องจากหากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ให้กดยืนยันสิทธิ โดยจะสามารถเริ่มกดยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. พร้อมกับได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค.

 3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

  (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ) หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร:

  กลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64 เวลา 06.00-23.00 น. เมื่อลงทะเบียนและได้รับการยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จะได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 

โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะใช้เงินได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่

 1. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 2. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ
 3. ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

ใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่

ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายเงิน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถสะสมเงินที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ไปเรื่อยๆ แต่ต้องใช้จ่ายให้หมดภายในสิ้นเดือน พ.ค. 64 หากใช้ไม่หมด เงินที่เหลืออยู่จะถูกตัดสิทธิการใช้งาน