ลงทะเบียน "เราชนะ" เยียวยา 7,000 ใครได้บ้าง รับเงินเมื่อไหร่ ใช้กับร้านค้าอะไร มีคำตอบที่นี่

ลงทะเบียน "เราชนะ" เยียวยา 7,000 ใครได้บ้าง รับเงินเมื่อไหร่ ใช้กับร้านค้าอะไร มีคำตอบที่นี่

ลงทะเบียน "เราชนะ" เยียวยา 7,000 ใครได้บ้าง รับเงินเมื่อไหร่ ใช้กับร้านค้าอะไร มีคำตอบที่นี่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

www.เราชนะ.com เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ใครบ้างที่ได้สิทธิเยียวยา "เราชนะ" แล้วจะรับเงินยังไง เอาไปใช้กับร้านค้าอะไรได้บ้าง จะใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นการเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "โครงการเราชนะ จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564"

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิจะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ  7 ข้อ


และเพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

วิธีการรับเงิน

รูปแบบการจ่ายเงินจะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยภาครัฐจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ จำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น 

  1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

  1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท 

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร:

  กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรฯ โดยอัตโนมัติ ทุกวันศุกร์ที่ 12, 19, 26 ก.พ. และ 5, 12, 19, 26 มี.ค.

  เราชนะ โอน 7,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน อัตโนมัติ ไร้การลงทะเบียน

 2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

  ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร:

  กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน เนื่องจากหากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ให้กดยืนยันสิทธิ โดยจะสามารถเริ่มกดยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. พร้อมกับได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค.

 3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

  (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ) หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท

  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร:

  กลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64 เวลา 06.00-23.00 น. เมื่อลงทะเบียนและได้รับการยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จะได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 

โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะใช้เงินได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่

 1. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 2. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ
 3. ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

ใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่

ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายเงิน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถสะสมเงินที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ไปเรื่อยๆ แต่ต้องใช้จ่ายให้หมดภายในสิ้นเดือน พ.ค. 64 หากใช้ไม่หมด เงินที่เหลืออยู่จะถูกตัดสิทธิการใช้งาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook