ครม.เห็นชอบโยกย้าย 36 ผู้บริหารระดับสูงมหาดไทย มีผู้ว่าฯ ระยองด้วย

ครม.เห็นชอบโยกย้าย 36 ผู้บริหารระดับสูงมหาดไทย มีผู้ว่าฯ ระยองด้วย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เห็นชอบบัญชีโยกย้าย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 36 ราย "บุญธรรม เลิศสุขีเกษม" ขึ้นอธิบดี ปภ. ขณะ ผู้ว่าฯ ระยอง โยกไปนครปฐม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอพิจารณา จำนวน 36 ราย ดังนี้

1. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ อุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

3. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ตาก ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

4. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

6. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8. นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์

9. นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ จันทบุรี

10. นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา

11. นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ชัยนาท

12. นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ตราด

13. นายอำพล อังคภาภรณ์กุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครนายก

14. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ระยอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครปฐม

15. นายไกรษร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครพนม

16. นายไกรศร วิศิษย์วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช

17. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครสวรรค์

18. นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ น่าน

19. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ เลย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ปทุมธานี

20. นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี

21. นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ปัตตานี

22. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ พิจิตร

23. นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ พิษณุโลก

24. นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์

25. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด

26. นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ระยอง

27. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ราชบุรี

28. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ลพบุรี

29. นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ เลย

30. นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ

31. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สระแก้ว

32. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี

33. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สุรินทร์

34. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ หนองคาย

35. นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ

36. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ อุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป