หุ้นร้อน

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา : CPN

ซื้อ : ราคาเป้าหมาย 24.80 บ.

ตัวเลขจากการดำเนินงานไตรมาส 2/52 ของ CPN ยืนยันจุดแข็งของ บริษัทและจุดยืนในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าชั้นนำของไทย แม้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา แต่บริษัทก็ยังคงอัตราเช่าพื้นที่ไว้ในระดับสูงและยังปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าได้บางส่วน เชื่อว่าการเติบโตของ ค่าเช่าจะเริ่มดีขึ้นในครึ่งหลังและน่าจะกลับมาสู่ระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 7.4% ได้โดยพื้นที่ศูนย์การ ค้าให้เช่าของ CPN (รวมพื้นที่ของกองทุนรวมอสัง- หาริมทรัพย์ ซีพีเอ็น รีเทล โกรท หรือ CPNRF) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 905,596 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสแรก และอัตราค่าเช่าร้านค้าเป็นไปตามคาด อีกทั้งธุรกิจอาคาร สำนักงานของ CPN ทยอยปรับตัวดีขึ้นทั้งในเชิงอัตราเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่า อัตราเช่าพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 85% ในไตรมาส 2/52 จาก 84% ในไตรมาส 1/52 จากการที่ผู้เช่าเริ่มทยอยเข้าใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานเปิดใหม่ที่แจ้งวัฒนะ อัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานเฉลี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และทรงตัวจากไตรมาสแรก ซึ่งถือว่าดีกว่าตลาดโดยรวม

คาด CPN จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/52 ที่ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 3.4% จากไตรมาสแรก กำไรที่ดีขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้ของศูนย์การค้าที่เปิด ใหม่ ขณะที่กำไรที่ปรับลดลงจากไตรมาสแรกเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาล, ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและอัตราภาษีที่สูงขึ้น ยังคงแนะนำ ซื้อ หุ้นCPN ด้วยราคาเป้าหมายปี 2553 ที่ 24.80 บาท

ที่มา : บล.บัวหลวงฯ

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค : DCC

ซื้อ : ราคาเป้าหมาย 22.40 บ.

DCC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/52 เท่ากับ 237 ล้านบาท เติบโต 43% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีสาเหตุ มาจาก 1. ยอดขายเพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็น 1,460 ล้านบาท เพราะยอดขายในภาคเหนือและอีสานเติบโตสูงมากสามารถชดเชยกับยอดขายที่ชะลอตัวในภาคใต้และกรุงเทพฯได้

2. อัตรากำไรขั้นต้นแข็งแกร่งขึ้นเป็น 44.2% จาก 40.5% เทียบไตรมาส 2/51 เนื่องจากใช้กำลังการผลิตเต็มที่ ทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย ลดลง

DCC มีความโดดเด่นหลายด้าน ประกอบด้วย 1. เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะควบคุมต้นทุนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงมาก 2. ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดด้วยการมีร้านค้าเป็นของตัวเอง และมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งยอดขายผ่านร้านค้าคิดเป็นประมาณ 80-85% ของยอดขายรวม 3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ดี ใช้แผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจทั้งเชิง รุกและเชิงรับ ทำให้ยอดขาย กำไรสุทธิ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 42%) และคาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อในอนาคต โดยบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐ กิจในปี 2553 แล้ว และ 4. ฐานะการเงินแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสูง โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ปี 2552-2553 เท่า กับ 8.4% และ 9.4% ตามลำดับ (จ่ายทุกไตรมาส)

แนะนำ ซื้อ หุ้น DCC ให้ราคาตามพื้นฐาน 22.40 บาท โดยอิงอัตรา ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (พีอี เรโช) ปี 2553 ที่ 10 เท่า

ที่มา : บล.ดีบีเอส ฯ

บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง : PSL

ถือ : ราคาพื้นฐาน 17.50 บ. PSL รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/52 ที่ 1,084 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาสแรก หากไม่รวมกำไร จากการขายเรือที่ 384 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท กำไรหลักในไตรมาส 2/52 จะอยู่ที่ 655 ล้านบาท ลดลง 44% จากช่วงเดียวกัน ปีก่อน และ 25% จากไตร-มาสแรก สาเหตุที่กำไรลดลงเนื่องจากอัตราค่าระวางเรือลดลง 19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

คาดว่าอัตราค่าระวางเรือจะยังทรงตัวอยู่ได้ เนื่องจากอุปสงค์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์จากจีนคาดว่าจะทรงตัวแข็งแกร่งจน ถึงครึ่งหลังของปี คาดว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดจะหนุนอุปสงค์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ให้ดีกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ด้านอุปทานมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะดีกว่าที่ตลาดคาด

กำไรสุทธิครึ่งแรกของปีคิดเป็น 57% ของประมาณการกำไรปี 2552 เดิมของฝ่ายวิเคราะห์บล.บัวหลวงฯ ดังนั้นได้ปรับเพิ่มประมาณการขึ้น 12% เป็น 3,811 ล้านบาท เพื่อสะท้อนกำไรจากการขายเรือ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกในครึ่งแรกของปี

คาดว่า PSL จะจ่ายปันผลที่ 0.50 บาท่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 3% แนะนำ ซื้อ มีราคาพื้นฐานที่ 17.50 บาท

ที่มา : บล.บัวหลวงฯ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด