สดศรีพร้อมทำตามมติศาลปค.หากถอนมติกกต.ส.ว.ถือหุ้น

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นางสดศรี สัตยธรรม กกต. ด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวถึงกรณีกลุ่ม 16 ส.ว.ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนมติของกกต.ที่วินิจฉัยให้ 16 ส.ว.พ้นสภาพกรณีถือครองหุ้นสื่อและบริษัทที่เข้าคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ อีกทั้งคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) มีมติให้ชะลอส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและทราบว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นธุรการของศาลปกครองที่รับเรื่องไว้ เพื่อรอส่งให้ตุลาการพิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้หรือไม่ ซึ่งตนเคยบอกแล้วว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคท้าย บัญญัติในกรณีที่ต.เห็นว่า เมื่อสมาชิกภาพของส.ส.และส.ว. มีเหตุต้องสิ้นสุด ต้องส่งเรื่องไปยังประธานสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกและให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย ซึ่งเรื่องนี้ตนอยากให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อไป

นางสดศรี กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กกต.ยังมีอีก 1 คำร้องในกรณีที่ต้องตรวจสอบ 44 ส.ส.ด้วย ซึ่งหากศาลมีคำวินิจฉัยในเรื่องของส.ว.ออกมา ก็จะเป็นผลดีกับการพิจารณาของส.ส.กลุ่มดังกล่าว อีกทั้ง การวินิจฉัย 44 ส.ส.ที่กกต.ได้มีมติให้ขยายเวลาออกเป็นจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโดยจะครบกำหนดการไต่สนในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ และคิดว่าจะได้ข้อสรุป เพราะขณะนี้กกต.ถูกมองว่าพยายามยื้อเวลาเรื่องดังกล่าวออกไป

"ต้องดูว่าศาลปกครองจะรับคำฟ้องของส.ว.หรือไม่ ซึ่งกกต.ได้ขอคัดสำเนาคำร้อง เพื่อจะได้ทราบว่ามีการฟ้องในประเด็นใดบ้าง แต่หากศาลปกครองรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และสั่งให้กกต.ยุติบทบาทในการพิจารณา เราก็จะหยุดการพิจารณาทันที ทั้งนี้การยื่นฟ้องขอส.ว.เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ต้องขึ้นกับศาลว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรนางสดศรีกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด