ผู้เชี่ยวชาญเผย โควิด-19 จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนไปตลอดกาล

ผู้เชี่ยวชาญเผย โควิด-19 จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนไปตลอดกาล

ผู้เชี่ยวชาญเผย โควิด-19 จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนไปตลอดกาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เราต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายคนอาจกำลังพยายามทำตัวให้คุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสุดขั้ว ขณะเดียวกัน หลายคนก็คงเริ่มตั้งคำถามว่าหลังจากภาวะวิกฤตินี้จบลง โลกจะเป็นอย่างไร และผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ ว่าหลังวิกฤติโควิด-19 จบลง วิถีชีวิตของเราทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

การทำงานจากบ้านจะเป็นเรื่องปกติ

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการ “ทำงานจากบ้าน” ในระดับที่ใหญ่มาก Matthew Prince ซีอีโอของ Cloudflare ชี้ว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนมีการเปลี่ยนแปลงไป คนหันมาหาแบบเรียนออนไลน์ให้ลูก ๆ มากขึ้น หาวิธีที่จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน และครอบครัวทางออนไลน์ รวมถึงนายจ้างก็ยืดหยุ่นกับลูกจ้างมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปแม้วิกฤติโควิด-19 จะจบลงแล้ว ขณะที่ Jared Spataro รองประธานบริหาร Microsoft 365 มองว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนของทั้งวิธีการทำงานและวิธีการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ Jeff Richards หุ้นส่วนบริษัท GGV Capital ที่คิดว่าหลังจากนี้ไป ผู้คนจะเข้าถึงการใช้ “วิดีโอ” มากขึ้น เช่น การใช้ Zoom ที่ตอนนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้แล้ว

สำนักงานจะลดลง

การทำงานจากบ้านจะทำให้หลาย ๆ บริษัทตัดสินใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาคารสถานที่ลง โดย Tim Bajarin ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ Creative Strategies เล่าว่า บริษัทกำลังพิจารณาให้พนักงานกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ทำงานจากบ้าน พร้อมมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของจุดจบของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ Eva Chen ซีอีโอแห่ง Trend Micro ที่ชี้ว่าบริษัทต่าง ๆ จะไม่มีออฟฟิศขนาดใหญ่อีกต่อไป เพราะการทำงานหลังจากนี้จะเป็นการทำงานแบบทางไกล และสำนักงานใหญ่จะเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แทน

ระบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลง

Sampriti Ganguli ซีอีโอบริษัท Arabella Advisor กล่าวว่า เราทุกคนจะกลายเป็น “BBC Man” หรือการทำงานจากบ้านที่มีลูก ๆ หรือสัตว์เลี้ยงมากวนใจอยู่ตลอดเวลา พร้อมย้ำว่า ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เราจะกลับเข้าสู่โลกของการทำงานในออฟฟิศ Steve Case ซีอีโอของ Revolution มองว่า หลายคนจะใช้เวลานี้ในการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใกล้กับครอบครัว เพราะสามารถทำงานจากบ้านได้แล้ว และจะเกิดการจ้างพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งถือว่าได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ส่วน Aj Shankar ซีอีโอของ Everlaw คาดการณ์ว่า เวลาในการทำงานของคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานที่ไม่ชัดเจน อาจเปลี่ยนไปสู่การใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเมื่อทำงานจากที่บ้าน

การเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอล

สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ผู้คนต่างใช้เทคโนโลยีในการใช้เวลากับครอบครัว เข้าร่วมธุรกิจ และการทำงาน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ Stan Chudnovsky รองประธานของ Messenger Facebook มองว่า การยอมรับเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองในระยะยาว ขณะที่ Will Cathcart หัวหน้า WhatsApp เชื่อว่าการแยกตัวออกจากกันในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่มากับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

การศึกษาเข้าสู่โลกออนไลน์

Simon Allen ซีอีโอแห่ง McGraw-Hill เชื่อว่า ระบบการศึกษาจะไม่กลับไปเป็น “ปกติ” ถึงแม้ว่าครูยังจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอยู่ แต่ระบบการเรียน การส่งงาน การสอบ และการให้เกรดจะเปลี่ยนปลงไป ขณะที่ Adam Enbar ซีอีโอของ Flatiron School มองว่าการเรียนการสอนผ่านวิดีโอคอล ทำให้ประสบการณ์ในห้องเรียนหายไป ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในขณะที่เรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่ง Sal Khan ซีอีโอมูลนิธิ Khan Academy แสดงความคิดเห็นว่า ต่อจากนี้ไป การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกบ้าน “ต้องมี”

ระบบการขนส่งที่มีการพัฒนา     

เมื่อเปิดเมือง ผู้คนจะมองหาวิธีการที่ไม่แพงและเชื่อถือได้ที่จะยังสามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ขณะเดินทาง เช่น การแชร์รถ เป็นต้น ซึ่ง Michael Masserman หัวหน้าฝ่ายนโยบายและผลลัพธ์ทางสังคม ของLyft มองว่า นี่เป็นโอกาสของภาครัฐที่จะเปลี่ยนแปลงผังเมืองให้สอดรับกับผู้คน ไม่ใช่รถยนต์

ไม่เพียงเท่านั้น หลังวิกฤติโรคโควิด-19 ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบสุขภาพ ซึ่งเทคโนโลยีก็ยังจะเข้าไปมีส่วนในการช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการพบแพทย์ การจัดเก็บข้อมูล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหลาย ขณะเดียวกัน ปัญหาสุขภาพจิต จะกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงมากขึ้น นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการขนส่ง การนำเข้า และส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น หลังวิกฤติโควิด-19 อาจเกิดการเคลื่อนย้ายระบบการผลิตจากโรงงานที่ห่างไกลหรืออยู่นอกประเทศ เข้ามาใกล้หรือให้อยู่ในประเทศมากขึ้น และในสถานการณ์ที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไป ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เห็นตรงกันว่า ความคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคธุรกิจ หรือคนที่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ก็จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น

           

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook