ครม.แข็งไม่จ่ายค่าโง่ดอนเมืองโทลล์เวย์1.5พันล้าน

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม แจ้งว่า ในเวลา 12.00 น. ครม. ได้ปิดห้องประชุมลับประมาณ 15 นาที โดยไม่อนุญาตให้ข้าราชการเข้ารับฟัง เพื่อพิจารณากรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้กรมทางหลวงจ่ายค่าเสียหายจำนวน 29 ล้านยูโร (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ให้แก่บริษัท วอเตอร์บาวน์ จำกัด ผู้รับเหมาจากประเทศเยอรมนี หนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานโครงการโทลล์เวย์ กรณีที่ รัฐบาลทักษิณ ทำผิดสัญญา ขอให้ลดค่าผ่านทางเหลือ 20 บาทตลอดสาย ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นหารือในที่ประชุมครม. เป็นวาระจร โดยตีตรา "ลับที่สุด มีนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าของเรื่อง โดยครม. ทั้งหมดต่างสดงความไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมองว่าบริษัทวอเตอร์บาวน์ไม่ได้อยู่ในฐานะคู่สัมปทานของรัฐโดยตรง แต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มารับสัมปทานจากรัฐเท่านั้น จึงไม่น่าจะมีสิทธิมาฟ้องรัฐไทย แต่บริษัทดังกล่าวกลับอ้างสิทธิตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2545 ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐ

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า รัฐมนตรีรายหนึ่งให้ความเห็นว่ารัฐมักเป็นฝ่ายเสียเปรียบเอกชนทุกครั้งที่มีข้อพิพาทกัน แล้วมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงอยากเสนอให้ยกเลิกกระบวนการอนุญาโตตุลาการไปเลย อย่างไรก็ตามครม. ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องมีอยู่ เพราะเป็นการประนีประนอมระหว่างคู่ขัดแย้งก่อนที่เรื่องจะขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาล ภายหลังการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ครม. ได้มีมติให้ร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อกฎหมาย และเตรียมการต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป ซึ่งตามข้อกฎหมายรัฐมีเวลาในการดำเนินการ 90 วันหลังได้รับสำเนาคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ครม. หรือจะครบกำหนดในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด