“พาณิชย์” ห่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้กำลังซื้อหดตัว กังวลสินค้าอาจล้นตลาด

“พาณิชย์” ห่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้กำลังซื้อหดตัว กังวลสินค้าอาจล้นตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ห่วงกำลังซื้อในประเทศหด กระทบสินค้าล้นตลาด คาดอีก 3 เดือนเห็นผลชัด

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า มีความเป็นห่วงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง จะมีผลทำให้สินค้าล้นตลาด โดยจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ผลิตผลทางการเกษตรเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น อาทิ สินค้าข้าว และ ผลไม้ ถึงแม้บางส่วนจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง แต่จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่หายไปเกินร้อยละ 80 เพราะไวรัสโควิด-19 ทำให้กำลังการบริโภคในส่วนนี้หายไปด้วย การบริโภคของประชาชนในประเทศไม่สามารถดูดซับผลผลิตได้ทั้งหมด

ประกอบกับกำลังซื้อในช่วงนี้ลดลงเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการว่างงานและการระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยืดเยื้อยาวนานและส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศมากน้อยแค่ไหน ทำให้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อเป็นการวางแผนสำหรับอนาคต