ตั้งกองทุน กอช.

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนการออมเพื่อชราภาพ หรือ กอช. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 53

โดยกองทุนดังกล่าวจะคล้ายกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งจะมีการบริหารให้เกิดดอกผล ซึ่งรัฐบาลจะประกันผลตอบแทนขั้นต่ำดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี

เนื่องจากในปีหน้า จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวนมาก การตั้งกองทุน กอช. เพื่อรองรับผู้ทำงานนอกระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ ภาครัฐต้องการให้แรงงานนอกระบบที่มีอยู่ถึง 24 ล้านคน มีระบบการออมเพื่อรองรับเมื่อเกษียณอายุ

จึงต้องการผลักดันให้เกิดกองทุน กอช. ให้ผ่านม.ในเดือน ก.ย.นี้ หากไม่มีรายการพลิกล็อกทางการเมืองเกิดขึ้น

โดยช่วงอายุ 20-31 ปี ควรออมเงินเดือนละ 100 บาท รัฐสมทบให้อีก 50 บาท เมื่อเกษียณอายุจะมีรายได้ต่อเดือน 3,260 บาท

ช่วงอายุ 31-50 ปีควรออมเงินเดือนละ 250 บาท รัฐสมทบอีก 80 บาท จะมีรายได้ต่อเดือน 2,042 บาท

ช่วงอายุ 51-60 ปี ควรออมเงินเดือนละ 500 บาท รัฐสมทบอีก 100 บาท จะมีรายได้ต่อเดือน 576 บาท

โดยรายได้ต่อเดือนดังกล่าวนี้ยังไม่รวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเดือนละ 500 บาท ที่จะได้จากรัฐบาล

หมายเหตุสีบานเย็นเห็นด้วย กับการจัดกองทุน กอช. แต่ภาครัฐควรจ่ายสมทบให้มาก กว่านี้ เนื่จากผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ แม้จะมีบัตรทองรักษาพยาบาลแล้วก็ตาม

หากรัฐบาลจัดตั้ง กอช.ได้จริง จะช่วยลดภาระในการดูแลผู้ชราภาพในอนาคต และ ตลาดหุ้นก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย เพราะมี ออมระยะยาวมากขึ้น และอย่างน้อยผู้สูงอายุได้มีหลักประกันยามแก่เฒ่า.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด