เตรียมล็อกดาวน์ 100% ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งปิดสนามบิน 10 เม.ย. ถึง 30 เม.ย.

เตรียมล็อกดาวน์ 100% ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งปิดสนามบิน 10 เม.ย. ถึง 30 เม.ย.
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่วานนี้ (29 มี.ค.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศฉบับที่ 11 เรื่องปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย. จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยช่องทางบก ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) ห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า – ออก ยกเว้น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ 

ส่วนช่องทางน้ำ ทางน้ำระหว่างประเทศ ห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า – ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือ คนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

ส่วนทางน้ำระหว่างจังหวัด ห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า – ออก ยกเว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด

>> ภูเก็ต-ยะลา สั่งปิดเมือง! ห้ามคนเดินทางเข้า-ออก หวังหยุดวิกฤตโควิด-19

ล่าสุดวันนี้(30 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อไม่ให้การระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ช่องทางอากาศ

โดยกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 10 เม.ย. ถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า - ออกช่องทางอากาศ