ภูเก็ต-ยะลา สั่งปิดเมือง! ห้ามคนเดินทางเข้า-ออก หวังหยุดวิกฤตโควิด-19

ภูเก็ต-ยะลา สั่งปิดเมือง! ห้ามคนเดินทางเข้า-ออก หวังหยุดวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (29 มี.ค.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง

จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น 1,388 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,270 คน หายป่วยแล้ว 111 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7 ราย

แต่เมื่อแจกแจงข้อมูลเป็นรายจังหวัด พบว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยและกังวลกับบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง จนต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อันประกอบด้วย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมถึง สงขลา

ล่าสุด สองจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษดังกล่าว คือ ภูเก็ต และ ยะลา มีการสั่งปิดเมืองห้ามเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ปิดช่องทางเข้า-ออก ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ มีผลตั้งแต่ 00.00 น. หรือเที่ยงคืนของวันนี้ ไปจนถึง วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาออกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก หากใครฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน