ก.ล.ต. เตือนนักลงทุนใช้ความระมัดระวังซื้อขายธ.สินเอเชีย เหตุข้อมูลยังไม่ชัดเจน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่า ตามที่ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการขายหุ้นธนาคาร สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ("ACL) ในส่วนที่กระทรวงการคลังถืออยู่ นั้น ก.ล.ต. ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังที่จะใช้ข้อมูลตามข่ากล่าวประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้น ACL เนื่องจากข้อมูลการตกลงซื้อขายหุ้น ACL ระหว่างกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กับผู้ที่สนใจจะซื้อ ยังไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องราคา จำนวน และความเป็นไปได้ รวมทั้งข่าวที่ออกมานั้นส่วนหนึ่งเป็นการให้ข่าวจาแหล่งข่าวที่ไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันตัวตนของผู้ให้ข่าวได้ จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ และในส่วนของกระทรวงการคลังก็ยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถึงแผนการขาย หรือความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด