จับตากัมพูชาขายข้าวหอมมะลิออร์แกนิก หวั่นกระทบการส่งออกของไทย

จับตากัมพูชาขายข้าวหอมมะลิออร์แกนิก หวั่นกระทบการส่งออกของไทย

ไทย จับตา กัมพูชา ผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิกทำตลาดขายแข่งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกัมพูชาได้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น และบริษัทส่งออกข้าวหลายรายได้หันมาผลิตและส่งออกข้าวออร์แกนิก โดยเฉพาะบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชาได้ปรับแผนการตลาดหันมาส่งเสริมการส่งออกข้าวออร์แกนิก และยังได้ลงทุนพัฒนาสายการผลิต ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการส่งออกปริมาณกว่า 17,900 ตัน

โดยผู้ส่งออกไทยต้องจับตาการผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิกในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีผลกับตลาดข้าวไทย โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้