ธปท.ดันแจ้งเกิดไมโครไฟแนนซ์

นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้บริหารส่วน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ขณะนี้ ธปท. กำลังหารือกับกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการทำธุรกิจการเงินระดับฐานราก (ไมโครไฟแนนซ์) เหมือนกับในต่างประเทศ เพื่อให้บริการกับประชาชนที่มีรายได้น้อย อาทิ ภาคเกษตร ประมง อาชีพค้าขาย หรือผู้ประกอบการรายเล็ก ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งไม่เฉพาะสินเชื่อ แต่เป็นบริการครบวงจร สินเชื่อ เงินฝาก โอนเงินและประกันภัย

ทั้งนี้ ไมโครไฟแนนซ์ไม่เจาะจงเฉพาะสินเชื่อ แต่จะครอบคลุมถึงบริการสินเชื่อ เงินฝาก โอนเงิน และการประกันภัยครบวงจร ธนา คารพาณิชย์อาจจะจับมือกับสถาบันการเงินรายย่อยในท้องถิ่น เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นตัวแทนกระจายการให้บริการ เพราะมีข้อดีในแง่ของการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้ความสนใจที่จะทำธุรกิจนี้ ส่วนตัวมองว่าแนวโน้มธุรกิจนี้มีโอกาสขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่คนมีรายได้น้อยมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ฐานลูกค้ากว้างขึ้น ต้นทุนธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ก็ถูกลง นางวจีทิพย์ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด