ธปท.ยันฐานะแบงก์ไทยยังปึ้ก

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีที่สถาบันจัดอันดับเครดิต มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารพาณิชย์ไทย 2 แห่งว่า มูดีส์มองว่ารัฐบาลไทยไม่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินในกรณีฉุกเฉินซึ่งอาจส่งผลให้ฐานะธนาคารพาณิชย์อ่อนแอลง เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

ทั้งนี้ ประกอบด้วยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถูกปรับลดเครดิตเงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศระยะสั้นลงจาก P-2 มาอยู่ที่ P-3 และเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวจาก Baa 2 มาอยู่ที่ Baa 3 และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ถูกปรับลดเครดิตผู้ออกตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศลงจาก A3 มาอยู่ที่ Baa 1 แม้ธนาคารทั้งสองแห่งจะถูกปรับลดเครดิต แต่ธปท.ยืนยันว่าระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยไม่มีปัญหา โดยธนาคารทหารไทยได้มีการกันสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) สูงถึง 61% ของเอ็นพีแอล สูงกว่าเกณฑ์ถึง 1.1 เท่า และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงยังมีอยู่สูงถึง 14.59% เทียบกับทั้งระบบธนาคารพาณิชย์มีประมาณ 15% รวมทั้งยังมีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด