รายงานสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ วัดเสียงวัดใจ ใครจะได้เป็น

รายงานสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ วัดเสียงวัดใจ ใครจะได้เป็น
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

26 พ.ค. 2562

17:40 น.

 • นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส. จ.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 256 คะแนน ชนะการเลือกตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

 • นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 239 คะแนน


16:29 น.

 • นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย แย้งว่า การเลือกตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ 2 ครั้งที่ผ่านมา ก็มีการอะลุ่มอล่วยเกี่ยวกับการสะกดชื่ออยู่แล้ว ดังนั้นควรดูเจตนาของผู้เขียน เพราะถ้าไม่ได้เขียนว่าประสงค์ก็แปลว่าให้คะแนนกับนายศุภชัย โพธิ์สุ และการลงคะแนนก็เป็นการลับและถูกต้องมาตลอด

16:25 น.

 • นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จ.น่าน พรรคเพื่อไทย ทักท้วงว่า บัตรที่มีการลงคะแนน มีผู้เขียนชื่อ "นายศุภชัย ใจสมุทร" ไม่ใช่ "นายศุภชัย โพธิ์แก้ว" จึงอยากให้กรรมการนับคะแนนวินิจฉัย
 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ทักท้วงว่า มีการถ่ายวิดีโอเพื่อดูลักษณะของบัตร อย่างเช่นว่า บัตรไหนเขียนชื่อข้างบน เขียนนามสกุลข้างล่าง ให้ทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคนเขียน ทั้งยังถ่ายวิดีโอนานเป็นชั่วโมง จึงสงสัยว่าเป็นการเช็กชื่อของบางกลุ่มบางพรรคหรือไม่
 • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ทักท้วงว่า การ

15:51 น.

 • เริ่มการนับคะแนน

15:49 น.

 • ลงคะแนนเสร็จสิ้น

14:15 น.

 • เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร นับองค์ประชุมว่ามี ส.ส. กี่คน

14:11 น.

 • นายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. จ.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ เสนอนายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส. จ.นครพนม พรรคภูมิใจไทย 
 • นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ เสนอนายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย

14:09 น.

 • ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ คนหนึ่ง ขอร้องให้นายชัย ชิดชอบ ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์
 • นายชัย ชิดชอบ เห็นว่าการแสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับการประชุม จึงไม่อนุญาต

14:05 น. เริ่มการประชุมต่อ

 • เริ่มการประชุมเพื่อเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

13:05 น. พักการประชุม

 • นายชัย ชิดชอบ สั่งพักการประชุม

12.40 น.

 • นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส. จ.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ด้วยคะแนน 248 คะแนน

 • นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ได้คะแนน 246 คะแนน

11:40 น.

 • การลงคะแนนเสร็จสิ้น และเริ่มการนับคะแนน

10:24 น.

 • เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเริ่มอ่านชื่อ ส.ส. ให้มาลงคะแนน คราวละ 5 คน

10:22 น. 

 • การกระชุมดำเนินต่อ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว บอกว่าการให้แสดงวิสัยทัศน์ไม่อยู่ในข้อบังคับ
 • นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ พยายามจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์
 • นายชัย ชิดชอบ ปิดไมโครโฟนที่นางสาวพรรณิการ์พูด
 • นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นสนับสนุน
 • ส.ส. หญิงของพรรคพลังประชารัฐ พยายามขอพูด

10:04 น. พักการประชุม

 • นายชัย ชิดชอบ สั่งพักการประชุม 5 นาที

10:03 น.

 • นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย บอกว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของนางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ให้ผู้ถูกเสนอชื่อได้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยตัวเอง
 • เกิดความชุลมุนขึ้นในสภา เนื่องจาก ส.ส.หญิงของทั้ง 2 ฝั่งพยายามขออนุญาตประธานสภาฯ ให้ตัวเองได้พูด

10:02 น.

 • นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เสนอนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ผู้แทนชั่วคราว ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 คน
 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหาว่านางสาวพรรณิการ์ หาเสียงให้ฝั่งตัวเอง จึงหาเสียงให้นายสุชาติ ตันเจริญ ว่าเคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

09:56 น.

 • นายชัย ชิดชอบ สั่งนับองค์ประชุม ว่ายังมี ส.ส. 490 คนตามที่มาเมื่อช่วงต้นการประชุมหรือไม่

09:54 น.

 • เริ่มกระบวนการนับคะแนนแบบลับ โดยให้ ส.ส. เขียนชื่อใส่ซอง เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (9:56)

09:45 น. เสนอชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1

 • ฝั่งพรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อ นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส. จ.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ
 • ฝั่งเพื่อไทย เสนอชื่อ นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

25 พ.ค. 2562

18:54 น.

 • นายชวน หลีกภัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ด้วยคะแนน 258 คะแนน

 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้คะแนน 235 คะแนน
 • งดออกเสียง 1 คะแนน


>> ชวน หลีกภัย เฉือน สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นั่งประธานสภาฯ สมัย 2 ในวัยย่าง 81

18:10 น.

 • นายชัย ชิดชอบ ปิดการลงคะแนน

18:00 น.

 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการนับคะแนนแจ้งว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ 494 คน จากองค์ประชุม 496 คน

16:52 น. เริ่มประชุมและลงคะแนน

 • ส.ส.เข้ามาในห้องประชุม หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาย้ายคูหาเสร็จ และนายชัย ชิดชอบ กล่าวเริ่มการประชุมและลงคะแนน
 • เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านชื่อครั้งละ 5 ชื่อ และให้ ส.ส. ที่ถูกอ่านชื่อมารับซองและไปลงคะแนนในคูหา

16:27 น. พักการประชุม

 • นายชัย ชิดชอบ สั่งพักการประชุม 5 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สภาฯ จัดวางคูหาเลือกตั้งตามคำทักท้วงของ ส.ส.

16:18 น.

 • ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทักท้วงเกี่ยวกับคูหาเลือกตั้ง ว่าไม่ลับพอ เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐสภา ตัวแทนพรรคการเมือง และแม้แต่ตัวประธานสภาชั่วคราวอยู่ข้างหลัง และเกรงว่าอาจจะมีผู้นำไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้โมฆะได้ 

16:05 น.

 • นายชัย ชิดชอบ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐสภานับองค์ประชุม

15:40 น. เสนอชื่อแคนดิเดตประธานรัฐสภา

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เสนอ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • นายซูการ์โน มะทา ส.ส. พรรคประชาชาติ เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

15:35 น.

 • เห็นชอบ(ให้เลื่อน) 246 คะแนน
 • ไม่เห็นชอบ 248 คะแนน
 • งดออกเสียง 2 คะแนน

15:31 น.

 • นายชัย ชิดชอบ เตรียมอ่านคะแนนตามที่ออกเสียงกันตอนแรก หรือ ตอนที่ยังไม่มีการแก้ไข

15:24 น.

 • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ประท้วงว่าไม่มีข้อบังคับใด ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงมติ

15:11 น.

 • นายชัย ชิดชอบ ให้ ส.ส. ยกมือว่าจะเห็นด้วยว่าจะให้ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐแก้มติหรือไม่

14:50 น.

 • นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จ.น่าน พรรคเพื่อไทย ประท้วงว่าการขอแก้มติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ เพราะการแก้มติต้องขอให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
 • นายชัย ชิดชอบ วินิจฉัยว่าการแก้มติทำได้ เพราะเป็นสิทธิ์สมาชิกที่จะแก้ เพราะยังไม่ได้ประกาศมติ
 • ส.ส. พรรคอนาคตใหม่คนหนึ่ง กล่าวว่า ผู้ที่ขอแก้มติ ล้วนแล้วแต่อยู่ในห้องประชุมตั้งแต่แรก

14:48 น.

 • ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 5 คน ขอแก้มติจากไม่เห็นด้วยเป็นเห็นด้วย

14:46 น. ลงมติเสร็จแล้ว

 • การลงมติสิ้นสุดแล้ว กำลังรอการนับคะแนน

13:40 น. เริ่มลงมติ

 • เริ่มการลงมติ ส.ส. เริ่มขานว่าตัวเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

13:38 น.

 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย บอกว่า ให้เห็นด้วย = เลื่อน ไม่เห็นด้วย = ไม่เลื่อน
 • นายชัย ชิดชอบ บอกโอเค ยึดเอาตามนั้น

13:34 น.

 • ส.ส.พลังประชารัฐเข้ามาเพิ่ม ทำให้มีจำนวน ส.ส. เพิ่มจากที่นับเมื่อ 10 นาทีก่อน นายชัย ชิดชอบ จึงขอให้แสดงตัว เพราะถ้าตัวเลขไม่ตรงกันอาจโมฆะได้

13:30 น.

 • นายชัย ชิดชอบ ให้ตัวแทน 6 พรรคการเมืองเป็นคณะกรรมการ เพื่อนับคะแนนการลงมติว่าจะเลื่อนหรือไม่เลือนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

13:27 น.

 • นายชัย ชิดชอบ ขอให้มีการลงมติว่า จะเลือกประธาน ส.ส. แบบเปิดเผย ด้วยการขานชื่อ เพราะเครื่องลงคะแนนไม่พร้อม จะได้เปิดหน้ากันไปเลยว่าใครเลือกใคร
 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว บอกว่า ให้ยกมือเอาก็ได้
 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่า รัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องมีการเปิดเผย เพราะฉะนั้นจะต้องขานชื่อ

13:23 น. พลังประชารัฐยืนยันขอเลื่อน

 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่า มี ส.ส. ในห้อง 478 คน จาก 497 คน แต่ก็ครบองค์ประชุม จะขอประชุมต่อ
 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ขอยืนยันว่าจะเลื่อนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จ.น่าน พรรคเพื่อไทย บอกว่าขอปิดการอภิปรายของฝั่งที่สนับสนุนให้ประชุมต่อ และบอกว่า 7 พรรคการเมืองสมควรให้ปิดการอภิปราย และให้มีการลงมติ 

13:18 น.

 • นายชัย ชิดชอบ ประกาศว่ามี ส.ส. ในห้องขณะนับ 362 คน ถือว่าครบองค์ประชุม แต่จะขอนับใหม่ เพราะ ส.ส.พลังประชารัฐเพิ่งเข้ามา และเพื่อให้เกิดความชัดเจน

13:16 น.

 • ส.ส. พรรคพลังประชารัฐทยอยเข้ามาในห้องประชุม

13:14 น.

 • นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แอบพักสายตาเล็กน้อย

13:11 น.

 • นายชัย ชิดชอบ สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาให้นับองค์ประชุม

13:08 น.

 • นางรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ บอกว่า แค่พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวไม่มา ก็น่าจะมีองค์ประชุมเพียงพอแล้ว

13:00 น. เริ่มการประชุม

 • พรรคพลังประชารัฐยังไม่เข้าห้องประชุม
 • นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาชั่วคราว จะเริ่มการประชุม และจะให้มีการนับองค์ประชุม แต่ขณะนี้ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ยังไม่เข้ามา จึงบอกให้รอ

11:49 น. พักการประชุม

 • นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาชั่วคราว สั่งให้พักการประชุม แล้วมาประชุมต่อเวลา 13.00 น.

11:41 น.

 • นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย บอกว่า เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. จะไม่รู้เลยเหรอว่าต้องมาเลือกประธานรัฐสภา ใครไม่พร้อมก็เป็นปัญหาของคนนั้น ไม่ใช่ปัญหาของสภา ไม่ใช่ปัญหาของชาติ 

  "สงสารพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับ เราจะได้ทำหน้าที่กันครับพี่น้องครับ ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รอคอยให้เรามานั่งเถียงกันในสภาในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ เพียงแค่หาคนมาทำประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประชาชนถึงฝากความหวังไว้กับตัวแทนของเขาไม่ได้ ถ้าวันนี้จะปรากฏไปให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้เห็น ว่าสิ่งที่เขาเลือกคนของเขามาทำหน้าที่เพื่อที่จะได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับเขานั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ แม้แต่เรื่องของการที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นผู้แทน เป็นผู้นำในองค์กร อย่างฝ่ายนิติบัญญัติ คุณยังตัดสินใจ ยังพิจารณา ยังหาคนที่จะเหมาะสมกันไม่ได้ เพียงแค่อ้างข้อบังคับ เพียงแค่อ้างวันเวลา เราเลือกตั้งผ่านมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ 2 เดือนแล้ว ถามว่าจากวันที่ 24 มี.ค. วันที่คุณรู้ผลการเลือกตั้งคุณจะไม่รู้เลยหรือว่าคุณจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไร ในการทำหน้าที่ในสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้" นายประเดิมชัย กล่าว

 • นางมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ประท้วง ส.ส.ที่อภิปรายว่า พูดจาวกวน ซ้ำซาก และขออนุญาตให้มีการพักไปประชุมกันสัก 2-3 ชั่วโมง
 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่า สภาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายพูด เพราะสภาคือสภา และให้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่พูด
 • ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ไม่อยู่ในห้องประชุมแล้ว
 • นายนิยม เวชกามา ส.ส. จ.สกลนคร พรรคเพื่อไทย บอกว่า ตัวเองรอมา 5 ปี พี่น้องที่บ้านก็รอ ถ้าพรรคไหนไม่พร้อมก็ไม่ต้องเสนอ ไม่ใช่มาบอกให้เลื่อน
 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ขอให้พักการประชุม แล้วตนจะยอมถอนญัตติเลื่อนการประชุมก็ยังได้

11:32 น.

 • นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. จ.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย สนับสนุนให้มีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เสร็จวันนี้ เพราะ ส.ส. หลายคนมาจากต่างจังหวัด ทุกคนมีภารกิจ เพราะฉะนั้นจะชูใครขึ้นมาเป็นประธานก็ได้ แต่ขอให้มีการเลือกประธานสภา

11:22 น.

 • นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ บอกว่า เหตุผลที่ขอเลื่อนประชุม เพราะเมื่อวาน (25 พ.ค.) พรรคพลังประชารัฐจะเสนอคนของพรรคตัวเองเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อวานมีพรรคชาติไทยพัฒนาสนับสนุนพรรคตัวเอง
 • ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ สนับสนุนให้เลื่อน เพราะยังไม่มีเวลาศึกษา!
 • ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ค้านว่า วันนี้กำหนดแล้วว่าจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และเชื่อว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะเลือก
 • นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส. จ.อุบลราชธานี พรรคพลังประชารัฐ ขอให้มีการโหวตแบบขานชื่อว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน
 • นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. จ.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ยอมรับน้ำใจพรรคพลังประชารัฐที่ยอมรับว่าพรรคตัวเองไม่พร้อมเลยขอเลื่อนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

11:14 น.

 • นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ บอกว่า ขอให้ประธานวินิจฉัยว่า การเลื่อนประชุมถูกต้องหรือไม่
 • นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ บอกว่า ประธานวินิจฉัยไปแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้วว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน

11:04 น.

 • นายขจิต ชัยนิคม ส.ส. จ.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ถามว่า การเลื่อนประชุม ทำตามข้อบังคับข้อไหน เสนอให้เปลี่ยนวาระประชุมได้ แต่เสนอให้เลื่อนไม่ได้! เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรขอให้ประธานบอกให้ผู้เสนอยกข้อบังคับขึ้นมาประกอบทุกครั้ง
 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ บอกว่า ทำตามข้อบังคับข้อ 47 (5)
 • นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ บอกตัวเองสนับสนุนนายขจิต ชัยนิคม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ว่ายังไม่มีวาระอะไรเลย จะเลื่อนได้อย่างไร
 • นายสุทิน คลังแสง ส.ส. จ.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ถามว่า เมื่อวาน (24 พ.ค.) วุฒิสภายังเลือกประธานกันได้ แต่ทำไม ส.ส. ถึงเลือกประธานไม่ได้ ย้ำว่าอย่าเอาปัญหาของพรรคมาเป็นปัญหาของประเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลื่อน ทำไมห้ามเลื่อน และขอให้ประธานสภาอย่าชิงปิดการประชุม เพราะจะเสียหายกันไปใหญ่

11:00 น.

 • ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ประท้วงนายจิรายุ ว่าใส่สมอลทอล์ค ผิดข้อระเบียบ
 • นายจิรายุ ถอดสมอลทอล์คออก แล้วบอกว่าการประท้วงของ ส.ส. จ.นครสวรรค์ ตลก
 • ส.ส. จ.นครสวรรค์ คนดังกล่าวบอกว่าไม่ใช่เรื่องตลก
 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่า นายจิรายุ ถอดสมอลทอล์คออกแล้ว และให้อภิปรายต่อ

10:54 น.

 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ย้ำว่า ทำไมมีแต่พรรคพลังประชารัฐยกมือ
 • ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ขอให้นายจิรายุ ถอนคำว่า เลอะเทอะ และ งูเห่า
 • นายจิรายุ ถอนคำว่า เลอะเทอะ เป็น สกปรกมาก และถอนคำว่า งูเห่า เป็นคำว่า อะนาคอนดา
 • นายจิรายุ พรรคเพื่อไทย บอกว่า ไม่อายประชาชนเหรอที่อุตส่าห์ตื่นมาเช้าวันเสาร์ มาดูว่าใครจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับต้องมาเห็นการเลื่อนการประชุม

10:47 น.

 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย สงสัยว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงแค่ 136 เสียง แล้วพรรคพลังประชารัฐจะกลัวอะไร เลือกประธานไปสิ! จะเล่นเกมในสภาทำไมอีก หรือที่จริงยังหา "งูเห่า" ไม่เจอ แล้วพอถามว่ามีเหตุผลอะไรให้เลื่อนการประชุม ก็บอกไม่ได้
 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ บอกว่า นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาชั่วคราว บอกให้ลงคะแนนไปแล้ว ไม่ควรให้นายจิรายุอภิปรายและกล่าวเสียดสีพรรคตัวเองแบบนี้

10:41 น.

 • นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ชื่นชมประธานที่ให้ทั้ง 2 ฝั่งเสนอว่าจะเลื่อนหรือจะประชุมต่อ แต่ทั้งสภาอยากรู้ว่าการที่พรรคพลังประชารัฐขอเลื่อน ขอเลื่อนเพราะอะไร และการที่พรรคเพื่อไทยขอประชุมต่อ อยากให้ประชุมต่อเพราะอะไร จึงอยากให้ประธานอนุญาตผู้เสนอญัตติทั้ง 2 ฝั่งพูดว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไร

10:38 น.

 • ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ขึ้นพูดว่า การที่พรรคพลังประชารัฐบอกให้เลื่อนการประชุมสรุปเป็นปัญหาของสภา หรือของพรรคกันแน่ และบางพรรคกำลังเอาชาติมาเป็นตัวประกัน เพราะแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้

10:37 น. เพื่อไทยไม่ยอม ขอให้ประชุมต่อ

 • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ขอให้เสนอบรรจุวาระการประชุมต่อไป (ไม่ให้เลื่อน)
 • นายชัย ชิดชอบ จะนับว่าฝั่งไหนมีคะแนนเสียงเยอะกว่า

10:36 น. พลังประชารัฐขอเลื่อนการประชุม

 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ขอให้เลื่อนการประชุมออกไป

10:32 น.

 • นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ แย้งนายชัย ชิดชอบ ว่า การให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พูดในสภาเป็นการขัดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ และการที่ให้นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จ.น่าน พรรคเพื่อไทย พูด ก็ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดระเบียบการประชุม

10:29 น.

 • นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จ.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การประชุมวันนี้ขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระ เพราะได้ยินว่ากำหนดการประชุมไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จึงขอให้นายชัย ชิดชอบ ประธานชั่วคราว ให้ความมั่นใจว่าการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบ

10:27 น.

 • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวลาประธานรัฐสภาชั่วคราว และเดินลงออกไปจากสภา โดยมี ส.ส. จากพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย และพรรคแนวร่วม ปรบมือให้จนกระทั่งนายธนาธรเดินออกไป

>> คลิปนาที "ธนาธร" กล่าวลาประธานสภาฯ เดินออกจากห้องประชุม ท่ามกลางเสียงปรบมือ

10:24 น.

 • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ขอกล่าวลาประธานรัฐธรรมนูญ แต่ ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐและแนวร่วม คัดค้าน รวมถึงนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ยกมือขวาและตะโกนคัดค้าน

10:21 น.

 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่ามีวาระด่วน ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่บอกว่า ให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ประเด็นการถือหุ้นบริษัทสื่อ ชื่อ วี-ลัค มีเดีย

10:20 น.

 • ส.ส. ปฏิญาณตน
  "ข้าพเจ้า (ชื่อ) จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

10:17 น.

 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จ.น่าน พรรคเพื่อไทย และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ยกมือใช้สิทธิ์ขอพูด
 • นายชัย ชิดชอบ บอกให้ ส.ส. ทั้ง 2 คน อย่าเพิ่งพูด เพราะยังไม่ได้ปฏิญาณตน
 • นายชัย ชิดชอบ ขอให้ ส.ส. ยืนขึ้นปฏิญาณตน เพราะเป็นขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ

10:12 น.

 • นายชัย ชิดชอบ อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพบรรยากาศสภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.

09:50 น.

 • ส.ส. ทุกคนมาครบแล้ว 
 • นายชัย ชิดชอบ อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรป็นผู้อ่าน ขณะที่ ส.ส. ยืนเพื่อฟังพระบรมราชโองการ

09:44 น.

 • นายชัย ชิดชอบ กล่าวประโยคแรกว่า "เชิญนั่งครับ" เมื่อมาถึงบัลลังก์ประธานรัฐสภา และขออนุญาตพักเนื่องจากรู้สึกเหนื่อยเพราะอายุมาก และได้ยินเสียงหอบออกจากลำโพง
 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่าสมาชิก ส.ส. มากันอย่างพร้อมเพรียงทำให้ตัวเองดีใจ อายุยืนขึ้น นายชัยกล่าวติดตลกว่า ตอนนี้อายุ 91 ปี ขอให้มองกลับว่าตัวเองอายุ 19 ปี
 • นายชัย ชิดชอบ บอกว่าขอให้รอสักครู่ เพราะตอนนี้ ส.ส. ยังมาไม่ครบ เพราะรถอาจจะติด

09:38 น.

 • เจ้าหน้าที่รัฐสภาระบุว่ามี ส.ส. ลงทะเบียนแล้ว 496 คน และแจ้งว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎร ยังไม่มีข้อบังคับการประชุม จึงใช้ข้อบังคับการประชุมปี 2551 มาใช้ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้เชิญ ส.ส. ที่มีอายุมากที่สุด (นายชัย ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย) เป็นประธานชั่วคราว

09.30 น.

 • เริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เป็นชุดที่ 25 และจนถึงขณะนี้มี ส.ส. 498 คน จากทั้งหมด 500 คน เพราะยังต้องรอการเลือกตั้งเขต 8 จ.เชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (26 พ.ค.)