สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ภายใน 12 พ.ค. 62 ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อ 250 ส.ว.

ภายใน 12 พ.ค. 62 ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อ 250 ส.ว.
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว

>> ภายใน 9 พ.ค. 62 ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีเวลาอีกไม่เกิน 3 วันหลังจากนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อให้ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ซึ่งหากยึดตามสมมติฐานว่า กกต.จะรับรองผลได้ในไม่เกินวันที่ 9 พ.ค. ดังนั้น คสช.จะนำรายชื่อ 250 ส.ว. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในวันที่ 12 พ.ค. 62

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เลือกตั้ง 2562