สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ภายใน 9 พ.ค. 62 ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

ภายใน 9 พ.ค. 62 ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศใช้ กกต.จะมีเวลาไม่เกิน 150 วัน ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หรือภายใน 9 พ.ค. 62 

ขณะที่มีคำโต้แย้งในแง่กฎหมายว่า หลังจากวันเลือกตั้ง กกต.มีเวลาสูงสุด 60 วัน ในการประกาศรับรองผล หรือภายใน 23 พ.ค. 62 

อย่างไรก็ตาม กกต.เคยออกมาให้ข้อมูลว่า สามารถพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 95% จาก 350 เขตเลือกตั้ง (หรือไม่น้อยกว่า 333 เขต) ภายใน 9 พ.ค. 62 เพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการตีความกฎหมายตามมาทีหลัง 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เลือกตั้ง 2562