มูฟเมนท์ตลาดทุน

+สุดท้ายข่าวลือก็เป็นจริงกรณี บมจ.ยานภัณฑ์ หรือYNP ขายหุ้นให้นักลงทุนต่างชาติ ล่าสุด31 มี.ค.ที่ผ่านมา YNP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าอยู่ระหว่างเจรจาตกลงในรายละเอียดขายทรัพย์สิน (หุ้นในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์)ให้ กับบริษัท ซังโกะ(ประเทศญี่ปุ่น)คาดว่าจะทราบความคืบหน้าภายในวันที่ 10 เม.ย.นี้

+บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นเก็บหุ้นในตลาดต่อเนื่อง หลังประกาศซื้อหุ้นตัวเองคืน เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ปีที่ผ่านมา และจะครบกำหนดโครงการ 30 เม.ย.นี้ โดยจนถึง วันที่ 30 มี.ค. ทุ่มเงินซื้อไปแล้ว 209.67 ล้านบาท สัดส่วน 3.91 % ขณะที่ประกาศซื้อหุ้นทั้งสิ้น 5 % ของทุนชำระแล้ว

+ หลังนักลงทุนต่างชาติที่ชื่อ TAI CHONG YIH เข้ามาซื้อหุ้นบมจ. ถิรไทย ก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมาเก็บเพิ่มอีก 1.38% ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

+บลจ.อเบอร์ดีนฯ เปิดให้นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 52 เป็นต้นไป จากเดิมที่สามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด