คลังเดินหน้าเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

คมชัดลึก : คลังเดินหน้าเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม คาดเสนอครม.ได้ภายในปีนี้ มีผลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำต้องจ่ายภาษีปีละ 600 บาท นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2 ฉบับ เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกัน ในการส่งเสริมความร่วมมือจัดทำเนื้อหาของร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บ ภาษี สิ่งแวดล้อม หรือ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆ ภายใต้ร่างพ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยฉบับแรกเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สศค. ในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนฉบับที่สองเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สศค. เพื่อจัดทำร่างพ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศ จากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังการศึกษาเสร็จสิ้น จะต้องนำเสนอ รมว.คลังพิจารณา ซึ่งคาดจะเสนอได้ในปีนี้ และคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จริงในอีก 1 ปีถัดไป เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานจัดเก็บทั้งกรมสรรพสามิตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมพร้อมต่อไป นายสมชัยกล่าว ด้านนางมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผอ.สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ กล่าวว่า ไทยมีกฎหมายให้จัดเก็บ ภาษี สิ่งแวดล้อมกับผู้ปล่อยมลพิษลงแม่น้ำตั้งแต่ปี 2535 แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้จัดเก็บ ความร่วมมือครั้งนี้จึงจะนำไปสู่การจัดเก็บ ภาษี ต่อไป โดยอัตราการจัดเก็บที่ศึกษาเบื้องต้น จะจัดเก็บ ภาษี กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยค่าความสกปรกลงแม่น้ำ (บีโอดี) ที่ 3,000-10,000 หมื่นบาทต่อบีโอดี 1 ตัน แต่เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะปล่อยค่าบีโอดีอยู่ที่ 200 กิโลกรัม อัตราการจ่าย ภาษี จึงจะอยู่ที่ 600 บาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ทั่วสารทิศแห่รับเช็คช่วยชาติอภิสิทธิ์วอนใช้ประหยัด รับเช็คช่วยชาติวันแรกลานคนเมืองคึกคัก ท้องถิ่นยุคใหม่ต้อง หาเงิน เป็น สถ.แนะปรับตัวรับ พ.ร.บ.ที่ดินฯ สั่งเด้ง หน.อุทยานฯ แก่งกรุง โอบามาลุยสื่อโลกก่อนประชุมจี 20

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด