กรมธุรกิจพลังงานยันแก๊สโซฮอลล์ไม่มีสารก่อมะเร็ง

นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ถึงกรณีที่นักวิจัยด้านอากาศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า มีการตรวจพบสารพิษกลุ่มคาร์บอนิล ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสาเหตุมาจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ว่า สารกลุ่มคาร์บอนิล ไม่ได้มีอยู่ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือเอทานอล แต่ในการเผาไหม้อาจเกิดสารดังกล่าวปนออกมาพร้อมกับไอเสียของรถยนต์ ดังนั้น ในการกำหตรฐานน้ำมันแก๊สโซฮอล์จึงไม่มีข้อกำหนดของกลุ่มสารคาร์บอนิล แต่เมื่อมีการตรวจพบสารนี้ในอากาศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็จะต้องไปช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ปัจจุบัน มีเครื่องฟอกไอเสียที่สามารถกำจัดสารเหล่านี้ได้

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวยืนยันว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีผลกะทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าน้ำมันเบนซิน ดังนั้น การใช้เอทานอลมาผสม จึงเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ถือเป็นการช่วยลดสารอะโรมาติกส์และสารเบนซินที่จะออกมากับไอเสียให้น้อยลงตามสัดส่วนของเอทานอลที่เติมลงในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รวมทั้งลดการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นมลพิษอีกชนิดลงด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด