สรุปคนกรุงใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯกทม.51.10%

ทวีวัฒนามากสุด-ดุสิตน้อยสุด เมื่อเวลา 19.20 น. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยตัวเลข และสถิติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ว่า มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,120,803 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,150,103 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.10 โดยมีผู้ร้องเรียนทั้งหมด 14 เรื่อง

สำหรับเขตที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 31,221 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 53,364 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.51 อันดับ 2 ได้แก่ เขตพญาไท มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 30,984 คน จากผู้มีสิทธิ 55,296 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.03% อันดับ 3 เขตบางรัก มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 19,106 คน จากผู้มีสิทธิ 34,146 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.95% อันดับ 4 เขตลาดพร้าว มีผู้มาใช้สิทธิ 50,424 คน จากผู้มีสิทธิ 91,088 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.36% อันดับที่ 5 เขตสะพานสูง มีผู้มาใช้สิทธิ 34,631 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 62,804 คน คิดเป็นร้อยละ 55.14

ส่วนเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 38,869 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 84,610 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.94

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด