กกต.ยังไม่รับรองสุขุมพันธุ์เป็นผู้ว่าฯกทม. ขอเวลาสอบแซมร้องจนท.พญาไทเปิดหีบก่อน

สุขุมพันธุ์ยังไม่ได้รับรองเป็นผู้ว่าฯกทม. เหตุแซมร้องจนท.เปิดหีบที่หน่วยก่อนถึงเขตพญาไท กกต.เชื่อไม่มีเจตนาทุจริต ตั้งกรรมการสอบใน10วัน ปลัด กทม.สั่งทำความสะอาดห้องพ่อเมืองคนใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ประกาศรับรองให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา เป็นผู้ว่าฯกทม. เนื่องจากนายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หมายเลข 10 พรรคเพื่อไทย ร้องเรียนให้ระงับการนับคะแนนในเขตพญาไท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งตามกฎหมายจะต้องนำไปนับที่สำนักงานเขตพญาไท

ทั้งนี้ นายพิงค์ รุ่งสมัย ประธาน กกต.กทม.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม กกต.กทม.ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ว่า ที่ประชุมยังไม่มีมติรับรอง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯกทม. เนื่องจากมีระเบียบ กกต.ที่ให้เวลา กกต.กทม.พิจารณาเรื่องได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนั้น กกต.กทม.จะรอให้ครบ 3 วันก่อน เพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะไม่มีคำร้องเรียนในตัวผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง แต่จะไม่ให้เกิน 7 วัน ที่จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแน่นอน

กกต.กทม.ได้ข้อสรุปเรื่องที่นายยุรนันท์ร้องเรียน โดยตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกำชับให้รีบดำเนินการให้รอบคอบและเร็วที่สุดภายใน 7 วัน หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนอาจขยายเวลาต่อไปได้อีก นายพิงค์กล่าว และว่า คำร้องคัดค้านนี้ไม่มีผลกระทบกับตัวผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เนื่องจากเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ แต่หากการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดขั้นตอนกฎหมายครั้งนี้ ก็อาจดำเนินการตัดสิทธิภายหลังได้ ซึ่ง กกต.กทม.ต้องเสนอเรื่องไปยัง กกต.กลางพิจารณา และสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของ กกต.กลาง

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงข้อร้องเรียนของนายยุรนันท์ว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกระทำผิดขั้นตอนในการนับคะแนน โดยการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องนับรวมที่สำนักงานเขต ขณะที่การเลือกตั้ง ส.ส.จะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจผิดจึงเปิดหีบบัตร เพื่อเช็คจำนวนบัตรก่อนที่จะส่งไปนับรวมที่เขตพญาไท ไม่ได้เจตนาทุจริตแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ต้องเข้าสู่ที่ประชุม กกต.เพื่อวินิจฉัยอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร

ที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งหากไม่กระทบกับคะแนน กกต.ก็จะไม่สั่งนับคะแนนหรือเลือกตั้งใหม่ แต่หากเป็นการทุจริต กกต.ก็อาจมีดุลพินิจเป็นอย่างอื่นก็ได้ นายสุทธิพลกล่าว และว่า ความสับสนเกิดขึ้นเพราะกฎหมายระบุขั้นตอนวิธีนับคะแนนผู้ว่าฯกทม.และ ส.ส.ต่างกัน ซึ่งในอนาคต น่าจะปรับแก้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานจะได้ไม่สับสน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายยุรนันท์ร้องเรียนให้ระงับการนับคะแนนในเขตพญาไท ทาง กกต.ประจำเขตพญาไท และผู้อำนวยการเขตพญาไท ได้ประชุมร่วมกันกวา 7 ชั่วโมง ก่อนมีมติให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนน พร้อมให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน 10 วัน และสรุปเสนอให้ กกต.กลางพิจารณา จากนั้นได้เริ่มนับคะแนนเมื่อเวลา 23.10 น. วันที่ 11 มกราคม

สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ทั้ง 50 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า อันดับ 1 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 934,602 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.41 อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หมายเลข 10 พรรคเพื่อไทย ได้ 611,669 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.72 อันดับ 3 ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หมายเลข 8 ได้ 334,846 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.27 อันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ หมายเลข 12 กลุ่มกรุงเทพฯใหม่ ได้ 144,779 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.03 อันดับ 5 นางลีนา จังจรรจา หมายเลข 3 ได้ 9,043 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.44 อันดับ 6 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล หมายเลข 1 ทีมกรุงเทพฯพัฒนา ได้ 6,017 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.29 อันดับ 7 นายเอธัส มนต์เสรีนุสรรณ์ หมายเลข 14 พรรคสุวรรณภูมิ ได้ 4,117 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.20

อันดับ 8 นายวิทยา จังกอบพัฒนา หมายเลข 9 ได้ 3,582 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.18 อันดับ 9 นายกงจักร ใจดี หมายเลข 5 ได้ 2,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.12 อันดับ 10 นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ หมายเลข 11 ได้ 2,222 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.11 อันดับ 11 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ หมายเลข 4 ได้ 1,875 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.09 อันดับ 12 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ หมายเลข 6 กลุ่มเมตตาธรรม ได้ 1,431 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.07 อันดับ 13 นายอิสระ อมรเวช หมายเลข 7 ได้ 922 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 และอันดับ 14 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ได้ 656 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.03

ข่าวแจ้งว่า ใน 50 เขต ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ถึง 46 เขต ขณะที่นายยุรนันท์ได้คะแนนอันดับ 1 เพียง 4 เขต ได้แก่ ดอนเมือง ลาดกระบัง สายไหม และดุสิต ซึ่งทั้ง 4 เขต เป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยมีฐานคะแนนเสียงหนาแน่น

ด้านนายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม. กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,210,803 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4,150,103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 แยกเป็นบัตรดี 2,058,219 บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.05, บัตรเสีย 16,107 บัตร คิดเป็นร้อยละ 0.76, ไม่ประสงค์ลงคะแนน 46,395 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19 ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 ที่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเพียง 37,345 บัตร โดยเพิ่มขึ้น 9,050 บัตร

เขตที่มีผู้ใช้สิทธิมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตทวีวัฒนา 31,221 คน ร้อยละ 58.51 เขตพญาไท 30,984 คน ร้อยละ 56.03 เขตบางรัก 19,106 คน ร้อยละ 59.95 เขตลาดพร้าว 50,424 คน ร้อยละ 55.36 และเขตสะพานสูง 34,631 คน ร้อยละ 55.14 ส่วนเขตที่มีผู้ใช้สิทธิน้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ เขตดุสิต 38,869 คน ร้อยละ 45.94 เขตคลองเตย 37,628 คน ร้อยละ 46.48 เขตราชเทวี 25,422 คน ร้อยละ 47.33 เขตบางนา 34,819 คน ร้อยละ 47.59 และเขตจอมทอง 59,445 คน ร้อยละ 48.82 นายยศศักดิ์กล่าว

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. กล่าวถึงสาเหตุที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงร้อยละ 51.10 ว่าน่าจะมาจากประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งเพิ่งเสร็จสิ้นและเหน็ดเหนื่อยจากการฉลองปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์ศักติฐ์ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยห้องทำงานผู้ว่าฯกทม. และห้องที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเรื่องความสะอาด เพื่อเตรียมไว้ต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.และคณะทำงานแล้ว

ด้าน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์พร้อมทีมงานเดินทางไปทำบุญถวายสังฆทาน ที่วัดตรีทศเทพ เมื่อเวลา 09.30 น. จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า การมาถวายสังฆทานที่วัดตรีทศเทพ เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นปกติทุกครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ตั้งแต่สมัยที่ลงเลือกตั้ง ส.ส.

พอใจกับผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่ได้อย่างมาก ขอบคุณประชาชนให้การสนับสนุน ผมประเมินว่าเหตุที่ทำให้ผมได้คะแนนกว่า 9 แสน เนื่องจากผมเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ เลือกผมก็เท่ากับเลือกพรรคประชาธิปัตย์ คนที่รักพรรคประชาธิปัตย์ก็สบายใจที่เลือกผม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าว และว่า ภายใน 1-2 วันนี้ จะประกาศตัวทีมที่ปรึกษาและรองผู้ว่าฯกทม. โดยส่วนหนึ่งจะเป็นบุคคลที่เคยทำงานให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯกทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวว่า จะปรับการทำงานของผู้ว่าฯกทม.ให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นจะนำรูปแบบของการปกครองในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มาปรับใช้ คือ ใน 1 เมืองปกครอง มีการบริหารงาน 14 ส่วน ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเลือกตั้งในแต่ละเขตปกครอง หรือมีการเลือกตั้งรองผู้ว่าฯกทม. และที่ปรึกษา อย่างไรก็ตาม จะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ต่อไป

พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าอยากให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ทำอะไรว่า 1.ทำกรุงเทพฯให้น่าอยู่ 2.ทำการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น 3.ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองสวรรค์ ส่วนกองทัพคงไม่อยากได้อะไร เพียงแต่อยากให้เกิดความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

ขณะที่นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯกทม.ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าผู้ว่าฯกทม.ต้องรับนโยบายโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด