ตะกร้าข่าว

พัฒนาชุมชน

****มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย -แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มอบเช็คเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนบ้านพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวนเงิน 400,000 บาท โดยมี มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเป็นผู้รับมอบ

***แบงก์ยูโอบี เปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ ยูโอบี แคร์ โฟร์คิดส์ สำหรับคุณพ่อและคุณแม่เพื่อสร้างความอุ่นใจของลูกรัก รับเทศกาลวันเด็ก กำหนดวงเงินฝาก 1,000-25,000 บาทต่อเดือนมีระยะเวลาการฝาก 24-60เดือน โดยสามารถเปิดบัญขีได้มากกว่า 1 บัญชีตามจำนวนบุตร โดยให้สิทธิประโยชน์ฟรีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองกรณีพ่อแม่เสียชีวิต ทุพพลภาพ วงเงินคุ้มครอง 2 เท่าของจำนวนเงินที่ต้องฝากต่อ พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มอีก 0.25% จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นบัญชีเงินฝากปลอดภาษีและประกันสุขภาพสำหรับเด็กโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องทำประกันคู่

**** พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เผยครึ่งแรกของปี 2552 คลังไฟเขียวให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ รวม 6 ราย ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในวงเงินรายละไม่เกิน 4,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท ประกอบด้วย Agence Francaise de Developpement (AFD) ,ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะฟื้นฟูและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) ,บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) , Kommunalbanken Norway (KBN) , Nordic Investment Bank (NIB) และ Swedish Export Credit Corporation (SEK)

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด