บางกะปิ ปรับราคาขายหมู 152 บาท แล้ว

บางกะปิ ปรับราคาขายหมู 152 บาท แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดบางกะปิ ปรับราคาลด ราคาขายเนื้อหมูเหลือกิโลกรัมละ 152 บาท แล้ว ชี้รัฐบาลแก้ปัญหาผลักภาระประชาชน

ผู้ค้าเนื้อหมูย่างตลาดสดบางกะปิ เปิดเผยว่า ราคาเนื้อหมูทุกเจ้าได้จำหน่ายตามราคาที่ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด คือ 152 บาท/กิโลกรัม และราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์ม อยู่ที่ 81 บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคาดังกล่าวถือว่าสูงมาก โดยพ่อค้าหมู กล่าวว่า รัฐควรแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ คือน้ำหนักของหมูเป็น เพราะส่วนใหญ่น้ำหนักเมื่อชำแหละจะขาดกิโลค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 20 ซึ่งความจริงควรอยู่ที่ร้อยละ 8-10 เช่น หมู 100 กิโลกรัม เมื่อชำแหละควรอยู่ที่ 90-92 กิโลกรัม ก็จะเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ค้าเนื้อหมูยังเปิดเผยว่า การแก้ปัญหาเรื่องราคาหมูของรัฐทุกวันนี้ ยังอิงผู้ประกอบการเป็นหลัก ซึ่งผู้รับภาระจะเป็นผู้ขายหน้าเขียง และผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผู้ค้าเนื้อหมูย่าง ตลาดสดบางกะปิ เปิดเผยว่า ราคาเนื้อหมูตั้งแต่ช่วงหลังเลือกตั้ง ก่อนการที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะประกาศควบคุมราคา เนื้อหมูสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ถึงครั้งละ 10 บาท และคาดว่าหากรัฐบาลยังไม่มีการกำหนดกรอบราคาตามหลักความจริง และยังอิงผู้ประกอบการเป็นหลัก ราคาเนื้อหมูอาจมีแนวโน้มสูงถึง 200 บาท/กิโลกรัม ในปีนี้ นอกจากนี้ ผู้ค้าเนื้อหมู ยังฝากถึงรัฐบาลใหม่ว่า สำหรับผู้ที่จะเข้ามาในตำแหน่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของราคาสินค้าอย่างแท้จริง