กรมบัญชีกลางขยายวงเงินช่วยอุทกภัยอีก50ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึง แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ ว่า กรมบัญชีกลาง ได้ขยายวงเงินทดรองราชการ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และ ตรัง อีก 50 ล้านบาท รวมเป็นจังหวัดละ 100 ล้านบาท หลังจากอนุมัติความช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัด สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยในเบื้องต้น ได้โอนเงิน 50 ล้านบาท ให้แก่จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ 5 จังหวัด ในวันที่ 29 มี.ค. ให้สำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเบิกจ่ายเงินบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด