การลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ699ล้าน

            พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                     ซื้อ                   ขาย                              สุทธิ   สถาบัน       2,135.36          1,659.42          475.94    บัญชีบล.       2,392.81          2,448.76          -55.95     ต่างประเทศ    6,166.33          5,466.51          699.82    ในประเทศ     13,760.12        14,879.93        -1,119.81      มูลค่าการซื้อขายรวม 24,454.61 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด