ก.พลังงานย้ำเดินหน้าโครงการพลังงาน5ด้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายพลังงานในอนาคต โดยระบุว่า รัฐบาลยังเดินหน้านโยบายพลังงานของประเทศใน 5 ด้าน คือ การส่งเสริมด้านความมั่นคง การพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ การประหยัดพลังงาน การควบคุมกำกับราคาให้เป็นธรรม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานทดแทน จะต้องมีการบริหารด้านความเสี่ยง และพลังงานเชื้อเพลิง

ส่วนพลังงานนิวเคลียร์นั้น ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งยังไม่ได้มีการตัดสินใจ โดยจะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุน ความปลอดภัย และเสียงตอบรับจากประชาชน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายในด้านพลังงาน จะต้องคำนึงให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด